Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)

In deze beleidsregel

Registratienummer .
Datum inwerkingtreding
Relevante beleidsregels Aanwijzing OM-strafbeschikking (2017A005)
Bijlagen -

Adresstaat

  • Directeuren van de regionale uitvoeringsdiensten
  • Colleges van gedeputeerde staten
  • Dagelijkse besturen van de waterschappen
  • Hoofdingenieurs-directeur van de regionale diensten van Rijkswaterstaat
  • Inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • De algemeen directeur van de Belastingdienst/Douane

Download

Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (pdf, 189 kB)

Feitenlijst (pdf, 425 kB)