Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid(2015R046)

In deze beleidsregel

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R046
Datum inwerkingtreding
Publicatie in Staatscourant 2015, 3955
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoening (2015A001)
Richtlijn voor Strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen
Wetsbepalingen

art. 246 en 248Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn is van toepassing op enkele vormen van aanranding. De richtlijn kent een eigen recidiveregeling.

Basiscasus/delict

Aanranding door eenmalige handeling, zonder geweld
first offender 1x recidive

Onverhoeds in de billen knijpen (boven kleding)*

TS 50 uur + GS 2 wkn vw

GS 1 – 4 mnd

Onverhoeds in borsten knijpen (boven kleding)*

TS 70 – 100 uur + GS 2 – 4 wkn

GS 2 – 6 mnd

Betasten blote vagina

GS 3 – 6 mnd

GS 6 – 12 mnd**

Bijzonderheden

*Geen ernstige inbreuk als bedoeld in art 22b Sr, daarom hier nog taakstraf mogelijk

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen (+ een derde)

Slachtoffer is kind of minderjarige > gebruik de richtlijn seksueel misbruik van minderjarigen

Pleegplaats: publieke domein of meegevoerd naar afgelegen locatie

**Ernstige recidive bij zware delicten

Meermalen recidive (maatwerk)

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

vw = voorwaardelijk

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.