Richtlijn voor strafvordering vals/vervalst reisdocument (2015R045)

In deze beleidsregel

Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R045
Datum inwerkingtreding
Publicatie in Staatscourant 2015, 4424
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoening (2015A001)
Wetsbepalingen

art. 231 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn ziet alleen op het voorhanden hebben en gebruikmaken van een vals of vervalst reisdocument of het gebruik van andermans reisdocument. Deze richtlijn kent een eigen recidiveregeling.

Basiscasus/delict

Vals/vervalst reisdocument of reisdocument van ander persoon voorhanden hebben of gebruiken

first offender

mate van recidive

Voorhanden hebben vals reisdocument/ gebruik van vals reisdocument (ter legitimatie) / gebruik van reisdocument van een ander

GS 2 maanden

1x GS 3 maanden

2x GS 4 maanden ov

3x GS 5 maanden ov

4x of meer GS 6 – 9 maanden ov

Voorhanden hebben vals reisdocument èn oplichting instantie met vals reisdocument of reisdocument van een ander

GS 3 maanden

1x GS 4 maanden

2x GS 5 maanden ov

3x GS 6 maanden ov

4x of meer GS 7 – 10 maanden ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Er zijn aanwijzingen voor een professioneel opererende organisatie

Gebruik ervan leidt tot grote maatschappelijke schade

Legenda

Afkortingen

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk