Aanwijzing binnenvaart (2018A002)

In deze beleidsregel

Categorie
  • Verkeer
Rechtskarakter

Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen en korpschef van de politie
Registratienummer 2018A002
Datum inwerkingtreding
Publicatie in Staatscourant 2018, 28169
Vervallen Aanwijzing binnenvaart (2015A006)
Relevante beleidsregels Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart (2015R028)
Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2017R005)
Aanwijzing OM-strafbeschikking (2017A005)
Bijlagen -

Aanwijzing binnenvaart (2018A002)

Aanwijzing binnenvaart (2018A002) (pdf, 210 kB)