Instructie handhaving rijden onder invloed (2017I003)

In deze beleidsregel

Categorie
  • Verkeer
Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen en de korpschef van de Nationale Politie, Commandant der Koninklijke Marechaussee
Registratienummer 2017I003
Datum inwerkingtreding
Publicatie in Staatscourant 2017, 52662
Vervallen Instructie rijden onder invloed (2015I004)
Relevante beleidsregels Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en of drugs en rijden tijdens een rijverbod (2017R003)
Wetsbepalingen

Artt. 8, leden 1 tot en met 5 en 163 WVW 1994.

Bijlagen -

Instructie handhaving rijden onder invloed (2017I003)

Instructie handhaving roi 2017I003 (pdf, 454 kB)